serwis buderus systemy grzewcze

Uruchomienie Junkers

Pierwszego uruchomienia urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji może dokonać na zlecenie Użytkownika tylko Autoryzowany Serwis Bosch Junkers.

 

W celu umówienia wizyty pierwszego uruchomienia prosimy o kontakt z Nami pod numerem telefonu 225751360

lub wypełnienie formularz zgłoszeniowego.

 

Wstępne włączenie urządzenia do pracy tzw. rozruch może być dokonany przez Instalatora. W takim przypadku jednak pierwsze uruchomienie musi być dokonane przez Autoryzowany Serwis Bosch Junkers w ciągu 14 dni od daty rozruchu.

 

Koszty usługi pierwszego uruchomienia pokrywa gwarant, natomiast koszty dojazdu lub koszty dodatkowych czynności nie objętych pierwszym uruchomieniem pokrywa Klient.

 

Czynności pierwszego uruchomienia obejmują:

 • sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzenia grzewczego do instalacji hydraulicznej, elektrycznej, gazowej oraz odprowadzania spalin,
 • regulację parametrów grzewczych,
 • kontrolę poprawności działania,
 • sprawdzenie zabezpieczeń,
 • zapoznanie użytkownika z działaniem urządzeń.

 

Pierwsze uruchomienie ma na celu dokonanie optymalnych nastaw urządzenia w celu jego ekonomicznej i bezpiecznej pracy. Nie obejmuje ono:

 • dojazdu serwisanta do usługi,
 • kontroli wykonanych instalacji,
 • usuwania wad instalacji, do których urządzenie jest podłączone
 • przezbrojenia urządzeń na wymagany rodzaj gazu
 • doboru, montażu, podłączenia regulatorów pogodowych, automatyki sterującej pracą dodatkowych obiegów grzewczych c.o. (centralnego ogrzewania)

Wyżej wymienione usługi wykonywane są na koszt Klienta.

Zasięg działania

 • Dolnośląskie
 • Kujawsko-pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko-mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie